Сірка – один з основних елементів управління врожаєм.

sirka

Сірка в природі зустрічається як у вільному стані, так і у вигляді різних неорганічних і органічних сполук. В ґрунті сірка представлена у формі сульфатів, сульфідів, різноманітних органічних сполук. Накопичення органічних сполук сірки в ґрунтах відбувається за рахунок рослинних решток, мікроорганізмів і в меншій мірі тварин. Органічна речовина, накопичена в грунті, піддається мінералізації, в результаті якої утворюються сірковмісні мінеральні продукти, необхідні для живлення рослин.

Рослини поглинають сірку у вигляді аніону SO42-, джерелом якого служать солі сірчаної кислоти. Основна частина поглиненої рослинами сірки входить до складу рослинних білків (сірковмісних амінокислот – метіоніну, цистину, цистеїну), вітамінів (тіаміну, біотину), ферментів (дегідрогеназ та ін.), і лише невелика кількість знаходиться в тканинах у мінеральній формі, переважно в вигляді CaSO4. Найбільшу кількість сірки містять: ріпак, соняшник, соя, горох, кукурудза, значно менше – зернові культури і картопля. У насінні і листі, багатих білком, сірки міститься більше, ніж в стеблах і коренях (бульбах).

Кількість сірки, необхідна для формування 1 т врожаю, кг

Культура

Кількість сірки

Ріпак озимий

32-72

Ріпак ярий

8-20

Ячмінь ярий

4-5

Пшениця яра

3-4

Соя

7-8

Картопля

2-4

Однак, недбале господарювання та зменшення кількості внесення органічних добрив призвело до виникнення дефіциту сірки в переважній кількості ґрунтів України. Візуальні ознаки нестачі сірки подібні до симптомів дефіциту азоту. Варто також зауважити, що за сірчаного голодування відбувається уповільнення надходження азоту в рослини.

Найбільш ефективним способом нейтралізувати дефіцит сірки є підживлення сірковмісними добривами. Проте, при виборі добрива, необхідно зважати на форму елементів живлення, що містяться в ньому. Насамперед вони повинні легко дисоціювати, тобто повністю розчинятися у воді, не містити шкідливих домішок і вільної сульфатної кислоти. Це дасть змогу рослинам швидко засвоїти сірку та відновити фізіолого-біохімічні процеси. Саме такі властивості має сульфат магнію, від виробника: хімічне підприємство «Альвернія», Польща. Дане добриво випускається у двох формах:

  • Кристалічна MgO-16%, SO3-30%, яка використовується для позакореневого підживлення рослин.

  • Гранульована MgO-17%, SO3-35% застосовується для внесення в ґрунт: в основне, або в рядок при посіві.

Використовуючи це добриво прикоренево або позакоренево можна в найкоротші терміни задовольнити потребу сільськогосподарських культур як в сірці, так і в магнію.

Кандидат с.г. наук Слюсар О.В.